Tuesday, April 18, 2017

ભાગવદ્દ આચાર્ય પરમ પૂજ્ય શ્રીહસમુખભાઈ શાસ્ત્રીજી (મુખીયાજી-શ્રીવલ્લભનિધિ) જુહુ-મુંબઈ ,ભાગવદ્દ કથાકાર પૂજ્ય મીનાબેન જોશી,પૂજ્ય શ્રીમતી હર્ષા બેન હસમુખભાઈ શાસ્ત્રીજી અને ડૉક્ટર પ્રવીણ પુરેચા-ભાટિયા

ભાગવદ્દ આચાર્ય પરમ પૂજ્ય શ્રીહસમુખભાઈ શાસ્ત્રીજી (મુખીયાજી-શ્રીવલ્લભનિધિ) જુહુ-મુંબઈ ,ભાગવદ્દ કથાકાર પૂજ્ય મીનાબેન જોશી,પૂજ્ય શ્રીમતી હર્ષા બેન હસમુખભાઈ શાસ્ત્રીજી અને ડૉક્ટર પ્રવીણ પુરેચા-ભાટિયા